Nominatie TOG-prijs 2006

9 oktober 2006

Het TOG organiseert voor de zevende keer de tweejaarlijkse uitreiking van de "TOG-prijs". De doelstelling van de TOG-prijs is:

Het stimuleren, dan wel erkennen van werkzaamheden die een privé-persoon of organisatie in de gemeente Tilburg (Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout) verricht voor of met mensen met een lichamelijke functiebeperking en/of chronische ziekte. Daarbij wordt gelet op de wijze waarop deze privé-persoon of organisatie opkomt voor de belangen van of de aandacht vestigt op de problemen van de doelgroep.

Het TOG roept u op personen of organisaties, die zich naar uw mening uitzonderlijk hebben ingezet voor mensen met een handicap in Tilburg, te nomineren.
Uitzonderlijk omdat ze:

  • een goed beleid voeren t.a.v. mensen met een handicap;
  • een bijzondere activiteit hebben georganiseerd;
  • wel de goede kant op gaan, maar nu net een stimulans nodig hebben;
  • gewoon al jaren stug bezig zijn met zaken die voor mensen met een handicap van belang zijn.

Om een persoon of organisatie te nomineren kunt u het bijgaande formulier invullen. Als u meerdere personen en/of organisaties wilt nomineren gelieve u het lege aanmeldingsformulier te kopiëren en voor elke nominatie een apart formulier in te vullen.

Uw nominatie dient vóór maandag 20 november a.s. binnen te zijn bij het
TOG, Postbus 1443, 5004 BK TILBURG.

Gezien de vertrouwelijkheid van uw voordracht verzoeken wij u dringend om linksboven op de envelop "NOMINATIE TOG-prijs" te vermelden.

De jury bestaat uit wethouder mevr. Els Aarts, de voorzitter van het TOG de heer Jan Jongerius en de TOG-prijswinnaar 2004 de heer Servaas Dirkx.

De prijs zal worden uitgereikt op donderdagavond 30 november 2006.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.