ALV en veranderingen in Regiotaxi medio 2017

13 juni 2016Guy Hermans geeft uitleg

Op dinsdag 7 juni was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het TOG. Na een korte uiteenzetting over de financiën zonder noemenswaardige problemen was de rest van de tijd voor de aanstaande vernieuwingen van de Regiotaxi.

Daarvoor was uitgenodigd gastspreker Guy Hermans, senior adviseur van Forseti, een adviesorganisatie over doelgroepenvervoer. Voor Tilburg begeleidt Forseti de nieuwe aanbesteding voor de Regiotaxi. Een belangrijke verandering zal zijn dat de regiecentrale wordt losgekoppeld van het vervoer en onder de verantwoordelijkheid komt van de samenwerkende gemeenten. Hierdoor kunnen de gemeenten de planning beter gaan sturen. Taxibedrijven leveren alleen nog het vervoer. De bedoeling is dat naast de Regiotaxi ook andere vormen van doelgroepenvervoer hier straks onder zullen gaan vallen. Zo zal waarschijnlijk het Leerlingenvervoer al snel toetreden. Daarnaast kun je denken aan vervoer naar dagbesteding, ziekenvervoer en beschermd werken.

Een belangrijk onderdeel zal zijn het zogenaamde reizigersprofiel. In dit profiel dient een zo volledig mogelijke opsomming komen te staan van belemmeringen en mogelijkheden van een cliënt met betrekking tot het reizen. Zo zal een nauwkeurig beeld ontstaan of een cliënt altijd regiotaxi gebonden is of dat bepaalde ritten met het reguliere Openbaar Vervoer gedaan kunnen worden of met nog andere regionale initiatieven, zoals bijvoorbeeld een boodschappenplusbus. Het reizigersprofiel dient in een gesprek tussen een medewerker van de gemeente en de cliënt tot stand te komen. “Kan zo’n medewerker wel goed bepalen wanneer ik wel of niet meer met bus of Regiotaxi kan reizen”, vroeg één van de toehoorders. Guy Hermans onderstreepte dat er een goede procedure en begeleiding moet komen. Er werden diverse vragen gesteld over de privacy van de gegevens. Guy benadrukte dat goed moet worden geborgd dat alleen die gegevens naar de regiecentrale en taxibedrijven gaan die daar noodzakelijk zijn voor respectievelijk de planning en het vervoer. Andere zorgen betroffen het voorrijden van het juiste vervoermiddel. “Het wordt met al die vele mogelijkheden ook veel ingewikkelder, waardoor de kans op fouten toeneemt”, aldus een aanwezige die dit nu al meemaakt.

Naast de ongerustheid werd ook opbouwend meegedacht. “Je kunt straks mooi al die leerlingenbusjes die leeg terugkomen en de rest van de dag ook leeg blijven staan inzetten om WMO-klanten te vervoeren”. “Dat is één van de mogelijke voordelen die beoogd zijn”, aldus Guy Hermans. Zo werd een avondje afgesloten met het vertrek van mensen die wat wijzer en minder ongerust zijn over de consequenties van de nieuwe plannen voor de Regiotaxi. Maar uiteraard blijven we de ontwikkelingen kritisch volgen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.