Oplossing rolstoelers Willem II in de maak

24 augustus 2016

Willem II-fans in een rolstoel krijgen eindelijk een dak boven hun hoofd. Dat belooft algemeen directeur Berry van Gool aan Marcel Remeijsen, die de problematiek van het kletsnat worden van rolstoelgebruikers in het Willem II-stadion wederom aankaartte. Marcel geeft aan dat hij blij is met de toezegging.

Het TOG is verheugd dat na jarenlang strijd van supporters en TOG nu eindelijk de kogel door de kerk is. Al een vijftal jaar geleden heeft het TOG op verzoek van supporters een schouw gedaan en geconstateerd dat de voorziening voor gehandicapten onvoldoende was. September 2015 was René de Leuw, hij is al meer dan 20 jaar een trouwe supporter van Willem II, het beu en schakelde de krant in. Het bleef doodstil van de kant van Willem II.

Het TOG schrijft op 15 oktober een brief naar de directeur van Willem II. Het antwoord is teleurstellend. Om de supporters tegemoet te komen dienen bouwkundige aanpassingen plaats te vinden, die enkel door de verhuurder van het stadion, de gemeente Tilburg, gedaan en gefinancierd moet worden. De gemeente verwijst terug naar Willem II. Willem II moet voor de oplossing maar andere tribuneplaatsen opgeven.

Eind maart 2016 neemt Marcel Remeijsen de handschoen weer op. Hij is net als René de Leuw  al vele jaren een supporter met handicap van Willem II. Hij krijgt dezelfde antwoorden als René en het TOG. Hij steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Zijn schrijven ‘Gelijke rechten voor iedereen, handicap of juist niet...’ wordt geplaatst op Facebook van het TOG. Dit wordt gelezen door Nicolle van Hoof, raadslid van de SP. Samen met Orkun Baytemir van de PvdA heeft zij het op zich genomen om vanuit de commissie Sociale Stijging de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Er volgt een gesprek met Marcel.

Directeur tOG benadert wethouder Hans Kokke

Het TOG heeft eind juni in de bijeenkomst ‘Met het oog op 2017’, waarbij burgers en organisaties voorstellen konden doen voor het jaar 2017, de raad en wethouder Kokke nogmaals op de hoogte gebracht van de voortslepende strijd van de supporters voor een droge plek in het stadion.

rolstoelers droog bij Willem II

Op 1 juli krijgt Marcel te horen van de directeur van Willem II, Berry van Gool, dat de supporters een dak boven hun hoofd krijgen. Dit wordt bevestigd in de raadsvergadering van 14 juli waar een motie, ondersteund door de gehele raad, wordt aangenomen. Het college wordt gevraagd om in gesprek te gaan met Willem II om verbeteringen van het stadion te bewerkstelligen, waaronder de plaatsen voor de rolstoel gebonden bezoekers.

De toezegging is binnen dankzij de vasthoudendheid van de supporters. Nu nog resultaten!

Zie ook:
Oplossing rolstoelers Willem II in de maak
Brede steun politiek Tilburg: stadion Willem II in Tilburg wordt aangepakt

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.