Een verrassend bezoek aan Connekt Delft

1 september 2016

foto van een We Pod een zelfrijdend voertuig

Het TOG was aangenaam verrast toen zij een uitnodiging ontving van Connekt. Zij hadden het TOG op internet gevonden met ons project om studenten bouwkunde in te zetten voor het meten van de mate van toegankelijkheid van gebouwen. Zij waren nieuwsgierig naar onze activiteiten.

Connekt

Connekt is een netwerkorganisatie, gefinancierd door de overheid en het bedrijfsleven, gericht op slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Zij hielden een brainstormsessie over het thema sociale mobiliteit.  Zij hebben projecten als het opstellen van criteria en het monitoren van de toegankelijkheid van bushaltes, het ontwikkelen van de zelfrijdende rolstoel en de Wepod, een zelfrijdende shuttle.

Op Reis

Op 18 augustus togen wij Jannes Ligtenberg, Frank Rietman en Gert Vennink naar Delft. Op weg naar hun schitterende monumentale kantoor moest Frank al regelmatig naar adem happen, want over de grachten waren bijna onneembare steile bruggen. Eenmaal aangekomen werden wij hartelijk ontvangen door een twintigtal zeer jonge medewerkers. Het kantoor had een Silicon Valley- achtig karakter met grote open ruimtes en een relaxruimte. Alles is gericht op ontmoeting en uitwisseling.

Toegankelijkheid gebouw

Foto kantoor Connekt in DelftFrank en Gert zijn meteen aan de slag gegaan en hebben de omgeving en het kantoorgebouw getoetst op de mate van toegankelijkheid.  De conclusie was dat de toegankelijkheid redelijk is door het open karakter van het gebouw. Wil je echter mensen met een beperking ongehinderd ontvangen of een werkplek aanbieden, dan zal er het een en ander nog moeten worden aangepast, o.a. een bruikbare invaliden parkeerplaats, een invalidentoilet, verlaagde kapstok, een lift naar de tweede etage en een ringleiding in de vergaderruimte.

Brainstormsessie Sociale Mobiliteit

De resultaten werden gepresenteerd voorafgaand aan de brainstormsessie over de vraag wat sociale mobiliteit voor Connekt zou kunnen betekenen. Jannes bracht in dat de mobiliteit van met name blinden en slechtzienden gebaat zou zijn met een betrouwbaar GPS- geleide systeem. Tevens vroeg hij zich af in hoeverre de Wepod een alternatief kan zijn voor de regiotaxi. Tijdens de discussie bleek dat het begrip sociale mobiliteit te algemeen is en niet genoeg de lading dekt over wat Connekt doet, namelijk de technologie inzetten om de mobiliteit te vergroten van mensen met een beperking en ouderen (dit is ondertussen aangepast op de website en Connekt spreekt nu over sociale inclusie).

Conclusie

Al met al was het een verrassend leuk en zinvol bezoek. Connekt krijgt van ons een uitgebreid advies over de toegankelijkheid van hun gebouw en wij hebben meer kijk gekregen op mogelijkheden van technologische vernieuwing in de mobiliteit. Jannes zal met de gemeente contact opnemen om te bezien of een experiment met de Wepod in Tilburg mogelijk is.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.