Aanpassing bestaande gebouwen

 

Alle mensen moeten gebruik kunnen maken van openbare gebouwen. Daaronder vallen ook mensen met een lichamelijke beperking. Door het ontbreken van een brede toegangsdeur, een invalidentoilet of een lift wordt vaak niet voldaan aan de eisen van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB). De gemeente Tilburg streeft naar gebouwen waar mensen zelfstandig, comfortabel en veilig kunnen binnenkomen en er hun weg kunnen vinden. Daarom is er een subsidieregeling in het leven geroepen: 'Aanpassing bestaande gebouwen ten behoeve van mensen met een handicap'. De subsidieregeling is bedoeld voor de aanpassingskosten die gemaakt moeten worden om bestaande, openbare gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Een aanvraag voor subsidie dient bij het TOG gedaan te worden, waarna we ZetOpen inschakelen voor de beoordeling van de bouwkundige aspecten. De gemeente beslist uiteindelijk over toekenning van de subsidie.

Neem voor meer informatie contact met ons via het contactformulier of bel 013-46 86 165.