Toegankelijk Tilburg

Met het project 'Toegankelijk Tilburg' brengen we de mate van toegankelijkheid van openbare gebouwen in de gemeente in kaart. Door nauwkeurig weer te geven welke voorzieningen er voor mensen met een handicap zijn en of er belemmeringen zijn, geven we een antwoord op de vraag of een gebouw met een bepaalde handicap bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Om hier antwoord op te krijgen gaan hiervoor getrainde (ervarings)deskundige vrijwilligers met speciale vragenlijsten op pad. De genoteerde gegevens worden door het TOG vertaald naar gegevens voor de website Toegankelijk Tilburg. Deze website kunnen mensen raadplegen wanneer ze willen weten of de entree toegankelijk is, of er een bruikbaar toilet is, of er een ringleiding in een zaal aanwezig is etc.

Bezoek de website www.toegankelijktilburg.nl